Inapoi la ALBUM | <   <   587   >   > |
Biserica Dragomireşti; Dragomireşti, com. Dragomireşti, jud. Maramureş; Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" - Bucureşti; Categoria CONSTRUCŢII Muzeu: Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" - Bucureşti
Sector muzeal: Transilvania
Grupare tematică: Arhitectură religioasă
Face parte din ansamblul:
Biserica Dragomireşti


Categoria:

   CONSTRUCŢII


Tipul construcţiei: Construcţie cu un nivel şi turlă cu coif piramidal
Categoria construcţiei: Construcţie religioasă

Denumirea în muzeu:

   Biserica Dragomireşti


Denumirea locală: Biserică

Etnia: români
Zona etnografică: Maramureş
Provenienţa: Dragomireşti, com. Dragomireşti, jud. Maramureş

Descriere
Construcţie religioasă cu turlă şi "coif" piramidal; navă dreptunghiulară; pridvor; pronaos; naos şi altar; lemn de brad; acoperiş în patru ape cu poală dublă; învelitoare din draniţă de brad; motive decorative geometrice; inscripţie în alfabet chirilic şi latin

Planul construcţiei: TIP: -Navă dreptunghiulară; pridvor; pronaos; naos; altar; DESCRIERE: -Spre răsărit unde se află altarul, construcţia se termină cu o absidă poligonală
Fundaţia construcţiei: MATERIAL: -beton; piatră; TEHNICA: -turnat în săpătură
Temelia: MATERIAL: -piatră de râu; TEHNICA: -zidărie cu liant
Pardoseala construcţiei: Duşumea (scândură de brad)
Pereţii construcţiei: MATERIAL: -lemn de brad; TEHNICA: -tăiat; cioplit în 4 muchii; IMBINARE: -blockbau; cununi de bârne orizontale
Şarpanta: TIP: -în patru ape; MATERIAL: -căpriori de brad; leţuri de brad; cuie din fier; TEHNICA: -perechi de căpriori fixaţi pe grinzi în partea inferioară; în partea superioară sunt prinşi în cuie de lemn; IMBINARE: blockbau; cununi de bârne orizontale
Învelitoare: MATERIAL: -draniţă de brad; TEHNICA: -despicată; tragere la cuţitoaie; bătută la două rânduri şi suprapusă; ÎMBINARE: -blockbau; cununi de bârne orizontale
Inscripţii: TRADUCERE: -I. Pop; AMPLASARE: -deasupra uşii (interior pronaos); ÎMBINARE: -blockbau; cununi de bârne orizontale
Stare de conservare: Pereţii edificiului sunt în stare bună de conservare; învelitoarea turlei este găurită de păsări; pictura necesită restaurare
Autorul fişei: Ala Movileanu
Data: 11.09.2001