Inapoi la ALBUM | <   <   640   >   > |
Cămară cu pivniţă; Costeşti, com. Poiana Vadului, jud. Alba; Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" - Bucureşti; Categoria CONSTRUCŢII Muzeu: Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" - Bucureşti
Sector muzeal: Sector nou
Grupare tematică: Ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale
Face parte din ansamblul:
Gospodăria Lăzeşti


Categoria:

   CONSTRUCŢII


Tipul construcţiei: Cămară
Categoria construcţiei: Construcţie anexă

Denumirea în muzeu:

   Cămară cu pivniţă


Denumirea locală: Găbănaş

Etnia: români
Zona etnografică: Munţii Apuseni
Provenienţa: Costeşti, com. Poiana Vadului, jud. Alba

Descriere
Construcţie anexă (cămară) cu prispă deschisă; bârne de brad; acoperiş în două ape; învelitoare din draniţă de brad

Planul construcţiei: TIP: -Cămară cu prispă deschisă; DESCRIERE: -Cămară Pivniţă Prispă (construcţie adosată pantei)
Fundaţia construcţiei: MATERIAL: -beton; TEHNICA: -turnare
Temelia: MATERIAL: -piatră; TEHNICA: -zidărie cu liant
Pivniţa: AMPLASAMENT: -amplasată sub cămară; MATERIAL (pereţi): -piatră de carieră
Pardoseala construcţiei: Scândură de stejar la prispă şi cămară
Pereţii construcţiei: MATERIAL: -bârne de brad; TEHNICA: -cioplire în patru feţe; IMBINARE: -blokbau (cununi orizontale)
Şarpanta: TIP: -în două ape; MATERIAL: -leţuri de brad; căpriori de brad; TEHNICA: -cioplire; IMBINARE: blokbau (cununi orizontale)
Învelitoare: MATERIAL: -draniţă de brad; TEHNICA: -batere la un rând; ÎMBINARE: -blokbau (cununi orizontale)
Inscripţii: TRADUCERE: -; AMPLASARE: -; ÎMBINARE: -blokbau (cununi orizontale)
Autorul fişei: Constantin Pătraşcu
Data: 18.11.1997