Inapoi la ALBUM | <   <   136   >   > |
Gospodărie - atelier de dogari - rotari; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI Muzeu: Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu
Sector muzeal: Tehnici şi mijloace pentru producerea materiilor prime în vederea obţinerii materialelor de construcţie şi a obiectelor de uz
Grupare tematică: Prelucrarea lemnului

Categoria:

   ANSAMBLUTip ansamblu: Gospodărie

Denumirea în muzeu:

   Gospodărie - atelier de dogari - rotari


Ansamblul este format din:
Instalaţia Fântână

Casă de locuit; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII Construcţia Casă de locuit

Construcţia Coteţ

Şură; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII Construcţia Şură


Etnia: români
Zona etnografică: Zarand
Provenienţa: Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara
Împrejmuiri
Gard din nuiele împletite cu poartă şi portiţă; gardul este acoperit cu jnepeni

Datare: 1822; 1822 -
Bibliografie
Ghidul Muzeului Tehnicii Populare, ed. 1974 p. 122-123
ed. 1986, p.191-192
Civilizaţie milenară românească în Muzeul Astra Sibiu 1995 p. 185-186

Autorul fişei: Valer Deleanu
Data: 14.04.1998