Inapoi la ALBUM  
Muzeu: Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu
Sector muzeal: Tehnici şi mijloace pentru prelucrarea pieilor, a fibrelor animale şi vegetale pentru îmbrăcăminte şi uz gospodăresc
Grupare tematică: Prelucrarea fibrelor animaliere
Complex de industrii populare cu moară, fierăstrău ("joagăr") şi pive de haine; Polovragi, com. Polovragi, jud. Gorj; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI Face parte din ansamblul:
Complex de industrii populare cu moară, fierăstrău ("joagăr") şi pive de haine


Categoria:

   INSTALAŢII


Tipul instalaţiei: Instalaţie pentru îngroşarea ţesăturilor
Categoria instalaţiei: Instalaţie pentru prelucrarea fibrelor animale

Denumirea în muzeu:

   Piuă


Denumirea locală: Pivă

Etnia: români
Zona etnografică: Gorj
Provenienţa: Polovragi, com. Polovragi, jud. Gorj

Descriere
Instalaţie pentru îngroşarea ţesăturilor; energie hidraulică

Energia folosită: Energie hidraulică
Tipul de acţionare: Apa acţionează roata verticală cu aducţiune inferioară
Mod de transmisie: Direct: axul roţii prin penele înfipte în el mişcă ciocanele
Stare de conservare: Foarte bună
Autorul fişei: Remus Iancu
Data: 16.07.1998