Inapoi la ALBUM | <   <   588   >   > |
Biserica Răpciuni; Răpciuni, com. Ceahlău, jud. Neamţ; Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" - Bucureşti; Categoria CONSTRUCŢII Muzeu: Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" - Bucureşti
Sector muzeal: Moldova
Grupare tematică: Monumente de cult
Biserica Răpciuni; Răpciuni, com. Ceahlău, jud. Neamţ; Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" - Bucureşti; Categoria ANSAMBLURI Face parte din ansamblul:
Biserica Răpciuni


Categoria:

   CONSTRUCŢII


Tipul construcţiei: Biserică de lemn
Categoria construcţiei: Construcţie religioasă

Denumirea în muzeu:

   Biserica Răpciuni


Denumirea locală: Biserică

Etnia: români
Zona etnografică: Neamţ
Provenienţa: Răpciuni, com. Ceahlău, jud. Neamţ

Descriere
Biserică poligonală, în plan trilobat, absida altarului decroşată faţă de naos; pronaos absidat, poligonal; bârne de brad; acoperiş în patru ape; învelitoare din şiţă de brad

Planul construcţiei: TIP: -Plan trilobat. Absida altarului decroşată faţă de naos, poligonală; pronaos absidat, poligonal.; DESCRIERE: - Pridvor (cu clopotniţă), pronaos, naos, altar. Cele 4 compartimente sunt boltite în stilul bisericilor de zid. Pridvor pe latura de sud.
Fundaţia construcţiei: MATERIAL: -piatră; beton; TEHNICA: -turnat în săpătură
Temelia: MATERIAL: -piatră de carieră; mortar; TEHNICA: -zidărie cu liant, 1 - 10 rânduri
Pardoseala construcţiei: scândură de brad în altar, naos şi pronaos lespezi din piatră de carieră în pridvor
Pereţii construcţiei: MATERIAL: -bârne de brad; TEHNICA: -tăiat; cioplit; despicat la "traşcă" (joagăr); IMBINARE: -blockbau (cununi de bârne orizontale)
Şarpanta: TIP: -în patru ape; MATERIAL: -căpriori de brad; grinzi de brad; TEHNICA: -fasonare; IMBINARE: blockbau (cununi de bârne orizontale)
Învelitoare: MATERIAL: -şiţă de brad; TEHNICA: -bătută la un rând în tehnica "solz de peşte"; la streaşină bătută la două rânduri; ÎMBINARE: -blockbau (cununi de bârne orizontale)
Inscripţii: TRADUCERE: -1773 ÎNTRUPAREA DOMNULUI AJOT (?) AU LUAT ÎNCEPUT A SE FACE ACEASTĂ SFÂNTĂ BISEARECĂ ÎN LUNA LUI APRELÎ IN DE... ZILE ŞI S-AU SĂVÂRŞIT; AMPLASARE: -Pridvor, deasupra uşii de intrare, grinda opusă uşii, grinzile pridvorului. Mai sunt şi alte inscripţii cu cărbunele în grafie slavonă, slavo-română sau română + inscripţii slavoneşti la iconografia din interior; ÎMBINARE: -blockbau (cununi de bârne orizontale)
Stare de conservare: Bună. Învelitoarea este în fază incipientă de deteriorare
Autorul fişei: Petre Constantin
Data: 01.10.2001