Atelier; Şteia, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Atelier pentru produs uleiul vegetal; Ohaba-Sibişel, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Atelier pentru uleit; Băieşti, com. Pui, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Cameră de locuit şi şopron; Nădăştia de Jos; oraşul Călan, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Casă; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Casă de locuit; Livada, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Casă de locuit; Râşculiţa, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Casă de locuit; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Cămară de alimente şi moară de mână; Cerbia, com. Zam, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Cocină; Almaş-Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Complex de industrii ţărăneşti Tomeşti; Şteia, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Cuptor; Râşculiţa, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Cuptor de ars oale; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Cuptor de pâine şi sobă de prăjit seminţe; Nădăştia de Jos; oraşul Călan, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Cuptor pentru prăjit seminţe; Grid; oraşul Călan, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Fierăstrău; Şteia, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Gospodărie - atelier de dogari - rotari; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Gospodărie - atelier de olari; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Gospodărie - atelier de spătari; Râşculiţa, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Gospodărie de oloieri cu piuă cu săgeţi, manuală şi "călcată cu piciorul"; Livada (v.d.Strâmba), com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Gospodărie pastorală cu staul ("colnă"); Câmpu lui Neag, com. Câmpu lui Neag, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Instalaţie de măcinat cu transmisie şi elevator; Roşcani, com. Dobra, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Jgheab circular (piuă); Grid; oraşul Călan, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Meliţă; Şteia, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Moară cu admisie inferioară; Dăbâca, com. Topliţa, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Moară cu admisie inferioară; Dăbâca, com. Topliţa, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Moară cu admisie superioară; Almaş-Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Moară cu aducţiune superioară; Almaş-Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Moară cu ciutură şi angrenaj de transmisie; Râu de Mori, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Moară cu ciutură şi angrenaje de transmisie; Râu de Mori, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Moară cu elevator; Roşcani, com. Dobra, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Moară cu o roată orizontală ("ciutură") şi angrenaj de transmisie; Râu de Mori, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Moară cu o roată verticală şi admisie inferioară; Dăbâca, com. Topliţa, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Moară cu o roată verticală şi admisie superioară; Almaş-Sălişte, com. Zam, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Moară hidraulică cu două roţi verticale şi elevator; Roşcani, com. Dobra, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria ANSAMBLURI... continuă

Piuă de picior; Nădăştia de Jos; oraşul Călan, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria INSTALAŢII... continuă

Staul cu cimitir familial ("morminţi de ogradă"); Ludeştii de Jos, Ludeştii de Sus, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Şură; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Şură; Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă

Şură cu două grajduri; Râşculiţa, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara; Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu; Categoria CONSTRUCŢII... continuă