• Proiectul evidenţei monumentelor etnografice din Muzeele în Aer Liber

Proiectul îşi propune să ilustreze exhaustiv circa 1500 de monumente de arhitectura populară prezervate în prezent, în muzeele din România sau "in situ", aflate în îngrijirea unor muzee de etnografie sau a autorităţilor locale (de exemplu, Gospodăria ţărănească de la Enisala, aparţinând Institutului de Cercetări Eco - Muzeale din Tulcea).

Fişele au fost elaborate de cercetătorii şi muzeografii din muzeele în aer liber din România, în perioada 1999 - 2002.

Baza de date este realizată pe categoriile de monumente aşa cum se află ele amplasate în muzeele în aer liber: ANSAMBLURI, CONSTRUCŢII (de sine stătătoare) şi INSTALAŢII. Fiecare dintre aceste categorii au câmpuri proprii necesare descrierii monumentului (specifice construcţiei sau mecanismului de instalaţie) dar şi câmpuri comune necesare identificării monumentului respectiv. Aceasta cuprinde de asemenea varietatea stilurilor arhitectonice reprezentate în muzeele în aer liber, prin construcţiile din diferite zone etnografice, varietatea instalaţiilor tehnice care însumează aproape toate ocupaţiile şi meşteşugurile practicate pe întreg teritoriul României (mori de apă şi de vânt, şteampuri aurifere, oloiniţe, vâltori, stâne sau sălaşuri temporare de oier, teascuri de stors strugurii, ateliere de fierărie, de olărie, rotărit, glăjării, ateliere de cojocari, ţesători, etc) şi construcţii sociale din satele noastre: şcoli, primării, biserici.

citeşte mai departe

 
Scroll