Judeţ de provenienţă


Zona etnografică
Etnia
Afișează
 
 
 
Rezultate:
1663 de monumente
 
 
Număr Denumirea în muzeu Denumirea locală Muzeu Provenienţă Zona etnografică Etnia Datare
301  Gospodărie de aurar  Casa (gospodărie)  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Corna, com. Roşia Montană, jud. Alba  Ţara Moţilor  români  1830 
302  Gospodărie de boştinar-lumânărar  Gospodărie de boştinar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Sebeşu de Jos, com. Turnu Roşu, jud. Sibiu  Ţara Oltului  români  sfâşitul secolului XIX 
303  Gospodărie de confecţionare a straielor  Casa din Tilişca  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Tilişca, com. Tilişca, jud. Sibiu  Mărginimea Sibiului  români  1875-1880 
304  Gospodărie de împletitor de paie  Gospodărie de împletitor de paie  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu  Sibiu  saşi  1714 
305  Gospodărie de împletitor de paie  Gospodărie de împletitor de paie  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu  Sibiu  saşi  mijl. sec. XIX 
306  Gospodărie de învăţător de ţară  Gospodărie de învăţător  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Sălişte, com. Sălişte, jud. Sibiu  Mărginimea Sibiului  români  1889 
307  Gospodărie de miner  Casă de miner  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Alun, com. Bunila, jud. Hunedoara  Pădureni  români  jumătatea sec. XIX 
308  Gospodărie de miner sărar  Gospodărie  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Sărăţeni, com. Sărăţeni, jud. Mureş  Mureş  maghiari  sf. sec. XIX 
309  Gospodărie de nemeş  Gospodărie de nemeş  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Berbeşti, com. Giuleşti, jud. Maramureş  Maramureş  români  secolul XIX 
310  Gospodărie de oloier, cu piuă acţionată manual  Oloiniţă  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Livada (v.d.Strâmba), com. Tomeşti, jud. Hunedoara  Zarand  români  sfârşitul secolului XIX 
311  Gospodărie de pescar cu moară de vânt  Gospodărie de pescar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea  Delta Dunării  lipoveni  începutul secolului XX 
312  Gospodărie de pomicultor  Gospodăria Scarlat Ionici  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Bălăneşti, com. Bălăneşti, jud. Gorj  Gorj  români  sf. sec. XVIII 
313  Gospodărie de pomicultor  Gospodărie de pomicultor  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Vlădeşti, com. Vlădeşti, jud. Vâlcea  Vâlcea  români  1835 
314  Gospodărie de preot - Şcoala memorială „Avram Iancu”  Şcoala din Stăneşti  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Stăneşti, Hănăşeşti, com. Poiana Vadului, jud. Alba  Munţii Apuseni  români  prima jum. a sec. secolului XIX 
315  Gospodărie de ţesător de straie vâltorite  Gospodărie de confecţionat straie  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Săpânţa, com. Săpânţa, jud. Maramureş  Maramureş  români  începutul secolului XX 
316  Gospodărie de vărar  Gospodăria lui Ciunu  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Reţ, Purcariu-Dragu-Brad, com. Blăjeni, jud. Hunedoara  Ţara Moţilor-Crişeni-Munţii Apuseni  români  sf. Sec. XIX 
317  Gospodărie funcţională de agricultor    Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Sărata, com. Porumbacu de Jos, jud. Sibiu  Ţara Oltului  români  1874 
318  Gospodărie pastorală cu atelier de prelucrare a lânii  Gospodărie pastorală ilustrând prelucrarea lânii  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Poiana Sibiului, com. Poiana Sibiului, jud. Sibiu  Mărginimea Sibiului  români  mijlocul secolului al XIX-lea 
319  Gospodărie pastorală cu atelier pentru confecţionarea lumânărilor din seu de oaie  Gospodărie de oier transhumant  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Răşinari, com. Răşinari, jud. Sibiu  Mărginimea Sibiului  români  mijlocul secolului XIX 
320  Gospodărie pastorală cu ocol  Colnă cu căsoană  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Câmpu lui Neag, com. Câmpu lui Neag, jud. Hunedoara  Valea Jiului  români  sfâşitul secolului XIX 
321  Gospodărie ţărănească  Gospodărie bătrână  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Stolojani, com. Băleşti, jud. Gorj  Gorj  români  începutul secolului XIX 
322  Gospodărie-atelier de cojocar-curelar  Gospodărie-atelier de cojocar-curelar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Sălişte, com. Sălişte, jud. Sibiu  Mărginimea Sibiului  români  1863 
323  Gospodărie-atelier de confecţionat instrumente muzicale  Gospodărie de confecţionat instrumente muzicale  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  oraşul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava  Bucovina  români  mijlocul secolului XIX 
324  Gospodărie-atelier de dogar  Gospodărie de văsar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Tomuţeşti, com. Vadu Moţilor, jud. Alba  Munţii Apuseni  români  începutul secolului XIX 
325  Gospodărie-atelier de dogar  Atelier de dogar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Straja, com. Straja, jud. Suceava  Bucovina  români  1900 
326  Gospodărie-atelier de dogar  Gospodărie de dogar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Săhastru, Paltin, com. Nereju, jud. Vrancea  Valea Zăbalei  români  1890 
327  Gospodărie-atelier de dogar-rotar  Gospodărie-atelier de dogar-rotar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Obârşa, com. Tomeşti, jud. Hunedoara  Zarand  români  1822 
328  Gospodărie-atelier de fierar    Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Călineşti, com. Călineşti, jud. Maramureş  Maramureş  români  mijlocul secolului al XIX-lea 
329  Gospodărie-atelier de fierar-rotar  Gospodărie-atelier de fierar-rotar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Măneşti, com. Măneşti, jud. Dâmboviţa  Dâmboviţa  români  mijlocul secolului XIX 
330  Gospodărie-atelier de fluierar  Gospodărie-atelier de fluierar  Complexul Naţional Muzeal Astra - Sibiu  Hodac, com. Hodac, jud. Mureş  Gurghiu  români  începutul secolului XIX 
 
Scroll